Херметичното учение

Последователите на Хермес спазвали винаги в своите учения принципа на секретност. Във всички страни херметичното учение може да се срещне, сред всички религии, но не се отъждествява никога с една страна или отделна религиозна секта.

Винаги са живели посветени, пазещи пламъка на Тайното учение жив. То от учител на ученик било предавано, от посветен на жрец. Когато било записвано изобщо, значението му в термините на алхимията и астрологията било забулвано, така че можели правилно да го прочетат само онези, които ключа са притежавали.